Kraków

ul. Stolarska 12

12 423 16 13

wewn. 226

wtorki 14-19

środy 9-14

Konserwacja i digitalizacja negatywów o. Adama Studzińskiego. Etap III

     Trwają prace prowadzone w ramach trzeciego etapu konserwacji i digitalizacji unikatowej kolekcji negatywów fotograficznych o. Adama Studzińskiego OP, przechowywanych w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Polska Prowincja Dominikanów otrzymała na ten cel dofinansowanie ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

     Ojciec Adam Studziński OP (1911–2008) zasłynął jako kapelan 4 Pułku Pancernego „Skorpion” i uczestnik bitwy o Monte Cassino. W okresie komunistycznym otoczył opieką duszpasterską kresowian, harcerzy, legionistów i kombatantów II wojny światowej. Jako konserwator zabytków prowadził liczne prace zabezpieczające i odkrywkowe w Klasztorze Świętej Trójcy oraz kościele św. Idziego w Krakowie. Jedną z największych pasji o. Studzińskiego była fotografia – przez ponad 70 lat dokumentował otaczającą rzeczywistość z aparatem fotograficznym w ręku. Ponad 900 zachowanych przez niego negatywów przechowywanych jest w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie.

     Dzięki dotacji Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w 2018 r. konserwacji zabezpieczającej poddano ponad 500 negatywów o. Studzińskiego. Natomiast w 2019 r. dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wsparło konserwację ponad 380 negatywów oraz digitalizację ponad 560 negatywów. W 2020 r. przystąpiono do trzeciego etapu działań mających na celu zabezpieczenie unikatowej kolekcji. Projekt Digitalizacja negatywów fotograficznych A. Studzińskiego OP z zasobu Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów – III etap realizowany jest w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura cyfrowa”. Zadanie ma na celu digitalizację ponad 350 negatywów fotograficznych, połączoną z konserwacją zabezpieczającą ponad 70 spośród nich. Zeskanowana zostanie zatem część negatywów poddana konserwacji w 2019 r. oraz negatywy zabezpieczone w 2020 r. Partnerem zadania jest Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

     Jesienią ukaże się krótki filmik promocyjny, a wszyscy zainteresowani będą mogli uczestniczyć w spotkaniu online poświęconym projektowi. W kolejnych latach planowany jest profesjonalny opis zawartości fotografii o. Adama Studzińskiego z myślą o ich udostępnieniu wszystkim zainteresowanym w Internecie. Wybrane fotografie można jednak oglądać już teraz na stronie Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów: https://archiwum.dominikanie.pl/negatywy-o-adama-studzinskiego/przykladowe-fotografie/

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dn. 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych