Kraków

ul. Stolarska 12

12 423 16 13

wewn. 226

wtorki 14-19

środy 9-14

Spotkania promujące projekt „Digitalizacja negatywów fotograficznych A. Studzińskiego OP z zasobu Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów – II etap”

Serdecznie zapraszamy do udziału w otwartych spotkaniach podsumowujących II etap projektu konserwacji i digitalizacji negatywów fotograficznych o. Adama Studzińskiego oraz promujących tę niezwykłą kolekcję

W 2019 r. minęło 80 lat od wybuchu II wojny światowej i 75 lat od bitwy o Monte Cassino. Wśród jej uczestników był krakowski dominikanin, śp. Ojciec Generał Adam Studziński OP (1911–2008) – kapelan wojskowy, kawaler Orderu Virtuti Militari, więzień stalinowski, honorowy obywatel Krakowa i Skawiny. Jedną z jego największych pasji była fotografia. Przez ponad 70 lat, począwszy od lat czterdziestych XX wieku, zakonnik dokumentował otaczającą rzeczywistość z aparatem fotograficznym w ręku. Ponad 900 zachowanych przez niego negatywów (zawierających 21 tysięcy klatek fotograficznych) przechowywanych jest w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. W większości niepublikowane dotąd zdjęcia stanowią świadectwo ważnych wydarzeń we współczesnych dziejach Ojczyzny i świata, Zakonu Kaznodziejskiego oraz Kościoła katolickiego nad Wisłą. Szczególnie cenne fotografie pochodzą z czasów II wojny światowej – przedstawiają bowiem szlak bojowy i codzienność polskich żołnierzy, sprzęt wojskowy oraz krajobraz, zabytki i życie mieszkańców Palestyny, Iraku, Egiptu i Włoch. Ojciec Studziński na swoich zdjęciach utrwalił także polskie cmentarze wojenne w Italii, uroczystości kombatanckie i rocznicowe, swoją posługę duszpasterską wśród wiernych oraz harcerzy, a także życie codzienne dominikanów. Wiele fotografii przedstawia dzieła sztuki i prace konserwatorsko-odkrywkowe w Klasztorze Trójcy Świętej oraz kościele pw. św. Idziego w Krakowie, a także dziedzictwo architektoniczne innych polskich miast.

W 2018 r. dzięki dotacji Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych do konserwacji trafiła ponad połowa wspomnianej kolekcji negatywów. Od czerwca do grudnia 2019 r. w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura cyfrowa” konserwacji zabezpieczającej poddano pozostałe negatywy, natomiast ponad 500 negatywów zostało zeskanowanych i poddanych obróbce cyfrowej. W najbliższej przyszłości planowana jest kontynuacja digitalizacji oraz profesjonalny opis fotografii z myślą o udostępnieniu ich w Internecie.

Fotografie o. Adama Studzińskiego stanowią bezcenny materiał dla badaczy najnowszych dziejów Polski, historii wojskowości, historii sztuki, archeologii i historii Kościoła. Z pewnością zaciekawią także wszystkich, niezależnie od wieku, miłośników przeszłości, w tym osoby zainteresowane wojennymi losami swoich przodków i innych rodaków.

 

PROGRAM

DYSKUSJA EKSPERCKA

Konserwacja i digitalizacja negatywów fotograficznych o. Adama Studzińskiego OP 

9 grudnia 2019 r. (poniedziałek), godz. 11.00

Aula św. Tomasza w Klasztorze Ojców Dominikanów w Krakowie, ul. Stolarska 12 (wejście przez furtę)

Spotkanie ma charakter otwarty; przewidziany jest czas na pytania audytorium i przedstawicieli mediów.

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/424254488252655/

Paneliści – uczestnicy projektu:

  • o. dr Ireneusz Wysokiński OP – dominikanin, historyk, dyrektor Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie; koordynator projektu.
  • mgr Anna Seweryn – konserwator dzieł sztuki i materiałów archiwalnych, pracownik Oddziału VIII ds. Konserwacji i Zabezpieczania Zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie, wykonywała prace z zakresu konserwacji fotografii m.in. dla Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Muzeum Miejskiego w Tychach, Fototeki Instytutu Historii Sztuki UJ; podczas realizacji projektu pełniła funkcję opiekuna merytorycznego.
  • mgr Małgorzata Bochenek – historyk, konserwator materiałów archiwalnych, kierownik Oddziału VIII ds. Konserwacji i Zabezpieczania Zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie; podczas realizacji projektu pełniła funkcję konserwatora negatywów.
  • dr Daniel Podosek – historyk i teoretyk fotografii, zawodowy fotograf dzieł sztuki, architektury i planów filmowych, praktyk opracowywania cyfrowych baz danych i obróbki cyfrowej; podczas realizacji projektu odpowiedzialny za digitalizację i obróbkę cyfrową negatywów.
  • mgr inż. Daniel Florek – informatyk, koordynator ds. digitalizacji zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie; podczas realizacji projektu odpowiedzialny za kontrolę jakości zdigitalizowanych negatywów.

Prowadzenie: mgr Marcin Sanak (Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie)

W czasie dyskusji uczestnicy projektu przedstawią poszczególne etapy i efekty swojej pracy nad zabezpieczeniem, konserwacją i digitalizacją negatywów fotograficznych o. Adama Studzińskiego. Eksperci – m.in. przy pomocy sporządzonej dokumentacji fotograficznej – przybliżą uczestnikom spotkania techniczne szczegóły swoich działań oraz znaczenie negatywów dominikanina z punktu widzenia teorii procesu fotograficznego. Podzielą się również osobistymi wrażeniami i opowiedzą, co stanowiło dla nich największe wyzwanie w trakcie prowadzonych prac. W czasie dyskusji przedstawione zostaną plany archiwum dotyczące kontynuacji procesu digitalizacji negatywów o. Studzińskiego oraz ich udostępnienia w Internecie.

 

DYSKUSJA PANELOWA

Ojciec Generał Adam Studziński OP (1911–2008) i jego fotograficzna pasja

10 grudnia 2019 r. (wtorek), godz. 18.00

Kapitularz Klasztoru Ojców Dominikanów w Krakowie, ul. Stolarska 12 (wejście przez furtę)

Spotkanie ma charakter otwarty; przewidziany jest czas na pytania audytorium i przedstawicieli mediów.

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/550518485732946/

Paneliści:

  • dr hab. Marek Walczak, prof. UJ – historyk sztuki, dyrektor Instytutu Historii Sztuki UJ, autor licznych publikacji poświęconych dominikańskim zabytkom sztuki.
  • o. Dominik Orczykowski OFMCap – kapucyn, kapelan harcerzy, harcmistrz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
  • mgr Emil Zaitz – archeolog, pracownik Muzeum Archeologicznego w Krakowie, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. prowadził badania archeologiczne na terenie krakowskiego klasztoru Dominikanów.
  • mgr Marcin Sanak – historyk i archiwista, pracownik Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, doktorant na Wydziale Historycznym UJ.

Prowadzenie: o. dr Ireneusz Wysokiński OP (Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie)

Zaproszeni eksperci oraz przyjaciele o. Adama Studzińskiego OP podzielą się swoją wiedzą oraz wspomnieniami na temat osoby i działalności legendarnego kapelana spod Monte Cassino, przybliżając w szczególny sposób fotograficzną pasję dominikanina. Negatywy poddane konserwacji i digitalizacji posłużą jako podstawa do przedstawienia poszczególnych etapów życia o. Studzińskiego: kapelana Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, duszpasterza harcerzy, legionistów i kombatantów II wojny światowej, archeologa prowadzącego prace w krakowskim klasztorze Dominikanów i kościele św. Idziego, a także opiekuna i konserwatora tamtejszych dzieł sztuki. Dzięki użyciu prezentacji multimedialnej, goście spotkania będą mogli obejrzeć najciekawsze fotografie autorstwa zasłużonego zakonnika. Uczestnicy dyskusji poruszą również kwestię znaczenia omawianej kolekcji negatywów dla badaczy biografii o. Studzińskiego oraz najnowszej historii Polski.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury