Kraków

ul. Stolarska 12

12 423 16 13

wewn. 226

wtorki 14-19

środy 9-14

Opracowanie i udostępnienie kopii cyfrowych negatywów A. Studzińskiego OP

Trwają prace nad opisem oraz udostępnieniem w Internecie kopii cyfrowych fotografii z kolekcji negatywów o. Adama Studzińskiego OP, przechowywanych w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Polska Prowincja Dominikanów otrzymała na ten cel dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dominikanin o. Adam Studziński (1911–2008) w czasie II wojny światowej zasłynął jako kapelan Pułku 4 Pancernego „Skorpion” oraz kawaler orderu Virtuti Militari za udział w bitwie o Monte Cassino. W Krakowie – którego był honorowym obywatelem – zapamiętano go przede wszystkim jako duszpasterza kombatantów, harcerzy i kresowian, a także historyka sztuki i konserwatora zabytków. Przez ponad 70 lat jego wielką pasją była fotografia. W Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów zachowała się pokaźna kolekcja negatywów zakonnika, składających się z ponad 23 tysięcy klatek.

Najliczniejsza grupa zdjęć autorstwa o. Studzińskiego przedstawia architekturę, dzieła sztuki oraz prace konserwatorskie i odkrywkowe na terenie klasztoru Dominikanów oraz kościoła św. Idziego w Krakowie. Z kolei najstarsze fotografie dokumentują losy zakonnika oraz żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w czasie II wojny światowej oraz tuż po jej zakończeniu (1940–1947). Ojciec Adam na zdjęciach utrwalił zarazem zabytki, przyrodę i życie codzienne mieszkańców Jugosławii, Palestyny, Iraku, Persji, Egiptu, Włoch, Francji i Anglii. Wiele fotografii stanowi dokumentację polskich cmentarzy wojennych, wykonywanych przez zakonnika w czasie powojennych podróży do Italii. Pokaźna liczba zdjęć przedstawia życie codzienne polskich dominikanów i dominikanek, członków rodziny o. Studzińskiego, a także zabytki polskich miast. Na zdjęciach pojawiają się m.in. harcerze, wychowankowie Konwiktu Biskupiego „Albertinum” w Gliwicach czy dominikańscy parafianie z Korbielowa i warszawskiego Służewa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Projekt pt. „Opracowanie i udostępnienie kopii cyfrowych zdigitalizowanych negatywów Adama Studzińskiego OP – IV etap” zostanie zrealizowany w latach 2021–2022. Grant stanowi zwieńczenie prac z lat 2018–2020, kiedy przeprowadzono konserwację części negatywów dofinansowaną przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w ramach programu „Wspieranie działań archiwalnych” (I etap w 2018 r.) oraz digitalizację połączoną z konserwacją kolejnych partii negatywów dofinansowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa” (II etap w 2019 r. oraz III etap w 2020 r.). Obecny projekt ponownie realizowany jest w ramach programu „Kultura cyfrowa”. W pierwszej kolejności zakłada rozpoznanie i opis fotografii. W proces ten zostali zaangażowani historycy, archeologowie, historycy sztuki, pasjonaci militariów, działacze harcerscy, członkowie rodziny o. Studzińskiego oraz jego zakonni współbracia. Następnie, w drugiej połowie 2022 r. co najmniej 75% plików cyfrowych, podzielonych na różne serie tematyczne, zostanie udostępnionych w serwisie Narodowego Archiwum Cyfrowego „Szukaj w Archiwach” (www.szukajwarchiwach.gov.pl). Warto jednak wspomnieć, że już pod koniec 2021 r. przewidziana jest publikacja w SwA najstarszych i najcenniejszych fotografii, głównie z okresu II wojny światowej.

Partnerami zadania są: Klasztor Ojców Dominikanów w Krakowie, Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski w Krakowie oraz Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika”.

Zachęcamy do obejrzenia:

– przykładowych fotografii poddanych digitalizacji w 2019 r. Link: https://archiwum.dominikanie.pl/negatywy-o-adama-studzinskiego/przykladowe-fotografie/

– przykładowych fotografii poddanych digitalizacji w 2020 r. Link: https://archiwum.dominikanie.pl/przykladowe-fotografie-z-kolekcji-o-adama-studzinskiego-poddane-digitalizacji-w-2020-roku/ 

– mini-wykładów poświęconych fotografiom o. Studzińskiego (z tłumaczeniem na język migowy). Link: https://www.youtube.com/watch?v=SekT9I7t4Q0 ]

Marcin Sanak
pracownik Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, koordynator projektu „Opracowanie i udostępnienie kopii cyfrowych zdigitalizowanych negatywów Adama Studzińskiego OP – IV etap”.