Kraków

ul. Stolarska 12

12 423 16 13

wewn. 226

wtorki 14-19

środy 9-14

Konserwacja i inwentaryzacja nowożytnych rękopisów bibliotecznych

     Od czerwca 2021 r. Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie realizuje projekt konserwacji części zbioru nowożytnych rękopisów bibliotecznych. Prace zakładają także przygotowanie i udostępnienie w internecie inwentarza elektronicznego całej kolekcji. Polska Prowincja Dominikanów otrzymała na ten cel dofinansowanie ze środków Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

     Zbiór nowożytnych rękopisów bibliotecznych stanowi jedną z cenniejszych części zasobu Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. W skład kolekcji wchodzi wiele rękopisów uratowanych z klasztorów dominikańskich skasowanych w zaborze rosyjskim
w XIX w. oraz zamkniętych po utracie Kresów Wschodnich po II Wojnie Światowej.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

     W bieżącym roku Archiwum przystąpiło do realizacji projektu „III etap konserwacji zachowawczej oraz przygotowanie i udostępnienie w internecie inwentarza elektronicznego Zbioru rękopisów bibliotecznych nowożytnych z zasobu Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów”. Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2021”. Dzięki dotacji przyznanej ze środków Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przeprowadzona zostanie konserwacja zachowawcza 400 ksiąg rękopiśmiennych datowanych na lata 1557–1945. Prace konserwatorskie mają na celu przygotowanie ksiąg do długoterminowego przechowywania, udostępniania oraz digitalizacji. Drugim celem projektu jest przygotowanie i udostępnienie w internecie inwentarza elektronicznego całego zbioru rękopisów bibliotecznych nowożytnych o sygn. 1-800. Dzięki przeprowadzonym pracom możliwe będzie wyszukiwanie archiwaliów oraz zapoznawanie się z ich opisami inwentarzowymi bez wychodzenia z domu.