Kraków

ul. Stolarska 12

12 423 16 13

wewn. 226

wtorki 14-19

środy 9-14

Katalogi i inwentarze

Prezentowane inwentarze i katalogi zostały wygenerowane z Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) w formacie PDF. Zawierają opisy zespołów i jednostek archiwalnych. 

528/1/0 - Zbiór dokumentów pergaminowych Prowincji Polskiej Zakonu Kaznodziejskiego i klasztoru krakowskiego

Inwentarz zawierający pozycje 1-167, opracowany w ramach projektu pn. II etap konserwacji zachowawczej oraz przygotowanie i udostępnienie w Internecie pierwszej części inwentarza elektronicznego średniowiecznych dokumentów pergaminowych z zasobu Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów, dofinansowanego ze środków Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

528/3/0 - Zbiór rękopisów bibliotecznych nowożytnych

Inwentarz opracowany w ramach projektu pn. III etap konserwacji zachowawczej oraz przygotowanie i udostępnienie w Internecie inwentarza elektronicznego Zbioru rękopisów bibliotecznych nowożytnych z zasobu Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów, dofinansowanego ze środków Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych