Kraków

ul. Stolarska 12

12 423 16 13

wewn. 226

wtorki 14-19

środy 9-14

Rękopisy – do pobrania (materiały pomocnicze)

W dziale tym prezentujemy skany rękopisów i jednostek archiwalnych, przeznaczone do pobrania przez Czytelników. 

Aby skorzystać, proszę kliknąć na interesującą nazwę. Strona pobierania automatycznie przeniesie do pliku. Umieszczone publikacje, w miarę możliwości, są wersjami przeszukiwalnymi. 

Akta kapituł prowincji zakonu, zebrane i opracowane przez o. Fabiana R. Madurę OP

Tylko tomy II – VIII. Pierwszy tom został wydany drukiem: R. F. Madura, Acta capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum, vol. I, 1225-1600, Rzym 1972.  Przedstawione poniżej edycje były przygotowane do wydania drukiem, pozostały jednak w maszynopisach. 

"Vademecum" o. Fabiana Romana Madury OP 

"Słownik polskich pisarzy dominikańskich" o. Cypriana Wichrowicza OP