Kraków

ul. Stolarska 12

12 423 16 13

wewn. 226

wtorki 14-19

środy 9-14

Zakończono prace nad konserwacją i digitalizacją negatywów o. Adama Studzińskiego OP

Zakończyły się prace prowadzone w ramach trzeciego etapu digitalizacji połączonej z konserwacją kolekcji negatywów fotograficznych o. Adama Studzińskiego OP, przechowywanych w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Polska Prowincja Dominikanów otrzymała na ten cel dofinansowanie ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ojciec Adam Studziński OP (1911–2008) był jednym z najbardziej znanych i cenionych dominikanów w najnowszej historii Polski. Setki osób, które miały okazję poznać zakonnika, zapamiętały go przede wszystkim jako charyzmatycznego kapelana 4 Pułku Pancernego „Skorpion”, uczestnika bitwy o Monte Cassino, a w okresie komunistycznym więźnia stalinowskiego oraz duchowego opiekuna kresowian, harcerzy, legionistów i kombatantów II wojny światowej. Jako konserwator zabytków o. Studziński prowadził także liczne prace zabezpieczające i odkrywkowe w Klasztorze Świętej Trójcy oraz kościele św. Idziego w Krakowie. Jedną z jego największych pasji była fotografia – przez ponad 70 lat dokumentował otaczającą rzeczywistość z aparatem fotograficznym w ręku. Ponad 900 negatywów zakonnika przechowywanych jest w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie.

Projekt „Digitalizacja negatywów fotograficznych A. Studzińskiego OP z zasobu Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów – III etap” został zrealizowany w 2020 r. w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura cyfrowa”. Dzięki zadaniu przeprowadzono digitalizację 400 negatywów fotograficznych, połączoną z konserwacją zabezpieczającą 71 spośród nich. Zeskanowana została część negatywów poddana konserwacji w 2019 r. (również dzięki dofinansowaniu ze strony MKiDN) oraz negatywy zabezpieczone w 2020 r. Partnerem zadania był Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W kolejnych latach planowany jest opis zawartości oraz udostępnienie w Internecie fotografii poddanych konserwacji i digitalizacji w latach 2018‒2020. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu promującego projekt autorstwa o. Łukasza Wosia OP:

Większość negatywów zeskanowanych w 2020 r. dokumentuje architekturę, zabytki sztuki oraz prace konserwatorskie, budowlane i odkrywkowe w Klasztorze Świętej Trójcy oraz kościele św. Idziego w Krakowie. W przypadku pierwszego z obiektów, na zdjęciach widoczne są m.in. prace prowadzone w tzw. skarbcu, refektarzu, auli na parterze, atrium, kapitularzu, przy fundamentach dawnej wozowni na podwórzu przykuchennym, na krużgankach pierwszego wirydarza, w tzw. węglarce (obecnej siedzibie Duszpasterstwa Akademickiego „Beczka”) oraz w krypcie pod refektarzem. Dzięki fotografiom mamy możliwość „towarzyszenia” o. Adamowi Studzińskiemu np. przy procesie zdejmowania tynków ze ścian pomieszczeń oraz odsłanianiu romańskich i gotyckich murów, portali, okien, maswerków i ornamentów. Zakonnik utrwalił na zdjęciach także zabytki ruchome, np. obrazy z Poliptyku Dominikańskiego w stanie przed konserwacją. Fotografie stanowią zatem doskonały materiał ikonograficzny dla archeologów, historyków sztuki i architektury oraz wszystkich osób związanych z krakowskim konwentem braci kaznodziejów.

24 listopada 2020 r. w klasztorze Dominikanów w Krakowie odbyło się spotkanie promujące projekt pt. Wieczór z fotografiami o. Adama Studzińskiego OP (1911–2008). W czasie wydarzenia transmitowanego online mgr Marcin Sanak – historyk i pracownik Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów – zaprezentował najciekawsze fotografie zakonnika wykonane w Ziemi Świętej w latach 1941‒1943. Następnie dr hab. Marek Walczak, prof. UJ wygłosił referat na temat działalności o. Studzińskiego jako badacza architektury i konserwatora dzieł sztuki. Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentował wybrane fotografie zakonnika z prac konserwatorskich i odkrywkowych w krakowskim Konwencie Świętej Trójcy i kościele św. Idziego. Zapraszamy do obejrzenia nagrania ze spotkania (z tłumaczeniem na język migowy):

Zapraszamy także do obejrzenia (proszę kliknąć interesujący link poniżej):
przykładowych fotografii poddanych digitalizacji w 2020 r.
przykładowych fotografii poddanych digitalizacji w 2019 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dn. 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych