Kraków

ul. Stolarska 12

12 423 16 13

wewn. 226

wtorki 9-14

środy 14-19

Zasób

Prowincje

Akta urzędów prowincjalskich Zakonu Dominikanów działających na obszarze Polski w jej historycznych granicach.

Biblioteka cyfrowa

W Dominikańskiej Bibliotece Cyfrowej Armarium materiały archiwalne są dostępne w dwóch kategoriach:

  • Archiwalia

z nieograniczoną dostępnością: – Zbiór średniowiecznych rękopisów teologicznych i liturgicznych. – Dokumenty pergaminowe  krakowskie, sygn. 1-84, 86, 89, 92 z lat 1227-1386 (digitalizacja planowana na 2017 r.).

dostępne tylko w lektorium Archiwum: – Zdigitalizowane rękopisy urzędów prowincjalskich i  klasztorów. – Maszynopisy akt kapituł prowincji Zakonu Dominikanów działających na obszarze Polski w jej historycznych granicach z lat 1603-1978. Przygotował do wydania drukiem o. Roman Fabian Madura OP.

  •  Katalogi i inwentarze

– Kartoteka biograficzna dominikanów polskich dostępna w lektorium Archiwum.

Extranea

Zbiór materiałów nie związanych bezpośrednio z Zakonem Dominikanów, które znalazły się w archiwum w drodze darowizny lub trafiły w inny sposób.

Spuścizny

Spuścizny braci dominikanów (m.in.: Jacka Woronieckiego, Atanazego Fica – orientalisty i archeologa, Innocentego Bocheńskiego – logika). W skład tych spuścizn wchodzi m. in. ogromny materiał fotograficzny, a także klisze i taśmy filmowe.

Rękopisy biblioteczne

Obejmują zbiory

  • średniowiecznych rękopisów teologicznych i liturgicznych XIII-XV w.,
  • rękopisów nowożytnych XVI-XIX w.,
  • liturgików nowożytnych XVI-XIX w.,
  • fragmentów rękopisów odnalezionych w oprawach podczas konserwacji XIII-XIX w.

Kartoteka biograficzna

Kilkanaście tysięcy fiszek papierowych na temat życia i działalności duszpasterskiej, społecznej, gospodarczej, naukowej, artystycznej, typograficznej i medycznej dominikanów polskich od XIII do XX w.

Zbiory muzykaliów

Muzykalia gidelskie to 314 rękopisów muzycznych kapeli klasztoru gidelskiego z XVII-XVIII w.

Klasztory

Archiwalia poszczególnych klasztorów męskich i żeńskich.

Zbiory fotograficzne, ikonograficzne, nagrania dźwiękowe i filmowe

Fotografie zakonników i osób świeckich od połowy XIX do końca XX w., wykonane w różnych technikach i formatach: negatywy szklane i błony negatywowe, diapozytywy (przeźroczyste pozytywy na szkle), slajdy, taśmy filmowe i mikrofilmowe, taśmy magnetofonowe szpulowe i kasetowe, taśmy VHS, odlewy gipsowe, klocki typograficzne (płytka metalowa zamontowana na desce), kolekcje świętych obrazków, pocztówek, różnego rodzaju matryc drukarskich, grafiki wykonane techniką warsztatową, ilustracje wykonane technikami fotomechanicznymi.

Zbiory mikrofilmów, kserokopii i fotokopii

Reprodukcje materiałów przechowywanych w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów oraz w innych archiwach i bibliotekach np. w Archiwum Generalnym Zakonu Dominikanów w Rzymie.

Sigismundus 1527 r.

Ochrona Zasobów

ZAKOŃCZYLIŚMY PIERWSZY ETAP KONSERWACJI ZABEZPIECZAJĄCEJ ZBIORU DOKUMENTÓW PERGAMINOWYCH KONWENTU KRAKOWSKIEGO.

W grudniu 2014 r. zakończone zostały prace związane z realizacją projektu konserwacji zabezpieczającej 86 średniowiecznych dokumentów pergaminowych wraz z pieczęciami. Obiekty te stanowią jedne z najcenniejszych i najstarszych archiwaliów znajdujących się w zasobach Archiwum. Tworzą unikatowy zbiór bezcenny ze względu na treść oraz sztukę kaligrafii i ikonografii. Dokumenty zostały poddane procesom konserwacji zabezpieczającej oraz umieszczone w nowych, atestowanych opakowaniach ochronnych. Zabezpieczone dokumenty zostaną poddane digitalizacji, a wygenerowane pliki cyfrowe będą udostępnione w internecie w 2015 r. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W najbliższych latach planujemy kontynuację prac konserwatorskich.

Konserwację średniowiecznych pergaminów dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.