Kraków

ul. Stolarska 12

12 423 16 13

wewn. 226

wtorki 14-19

środy 9-14

Kontakt


W celu skorzystania z Archiwum polecamy wysłać wiadomość przez formularz oraz wydrukować i wypełnić poniższy kwestionariusz.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Cel wizyty

  Treść wiadomości

  Przed przyjściem do archiwum można pobrać, wydrukować i wypełnić kwestionariusz

  POBIERZ PDF

  Dyrektor o. dr Ireneusz Wysokiński OP
  ul. Stolarska 12
  31-043 Kraków
  tel. 12 423 16 13, wewn. 226

  W okresie wakacyjnym, w miesiącu lipcu, czytelnia archiwum pracuje normalnie. Przerwa w funkcjonowaniu nastąpi od 3 sierpnia do 6 września.

  Zasady korzystania z lektorium w rygorze sanitarnym (od 18 maja 2021 r.):
  1. Lektorium czynne jest w następujących terminach:

  wtorek 14.00-19.00
  środa 9.00-14.00

  2. Z lektorium w tym samym czasie może korzystać maksymalnie 2 użytkowników, którzy uprzednio ustalają termin wizyty (preferowana forma kontaktu: e-mail). Terminy kolejnych wizyt będą proponowane na bieżąco przez dyżurującego archiwistę, w miarę wolnych miejsc.
  3. Pierwszeństwo w korzystaniu mają użytkownicy, którzy przerwali kwerendę w październiku ubiegłego roku. O kolejności wizyt decyduje Archiwum!
  4. Użytkownicy w czasie korzystania z lektorium zobowiązani są zakrywać usta i nos maseczką.
  5. Po wejściu do lektorium użytkownicy mają obowiązek zdezynfekować ręce płynem dostępnym w czytelni.
  6. W przypadku odwołania wizyty użytkownicy są zobowiązani do przekazania tej informacji najpóźniej na dzień przed zarezerwowanym terminem.

  Osoby zamierzające korzystać ze zbiorów naszego archiwum są zobowiązane okazać pismo polecające z uczelni lub zatrudniającej instytucji. Z tego obowiązku są zwolnione osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora. Pozostali czytelnicy, nie będący pracownikami uczelni lub instytucji naukowo-badawczych mogą także korzystać z naszych zbiorów po uzyskaniu zgody dyrektora archiwum.