Kraków

ul. Stolarska 12

12 423 16 13

wewn. 226

wtorki 14-19

środy 9-14

ARCHIWUM

Polskiej Prowincji Dominikanów

Colligite quae superaverunt fragmenta, ne pereant. (Jn 6, 12b)

O archiwum

W naszym archiwum zgromadzone zostały rękopisy stanowiące historyczną spuściznę polskich dominikanów od lat dwudziestych XIII wieku do czasów dzisiejszych.

Dowiedz się więcej

Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów powstało w obecnym kształcie w 1948 roku. W skład jego zbiorów weszły archiwalia konwentu krakowskiego, klasztorów z kresów wschodnich oraz istniejących klasztorów Prowincji Polskiej Zakonu. W swoim zasobie Archiwum posiada unikatowe dokumenty dotyczące historii Zakonu oraz historii Polski i krajów sąsiednich. Szczególnie cenne są dokumenty pergaminowe z pieczęciami datowane na okres od 1227 r. do końca XIX w. Znajdują się wśród nich egzemplarze XIII-wiecznych bulli papieskich a także dyplomy wystawione przez władców Polski, m. in.: św. królowej Jadwigi z pieczęcią majestatyczną, Władysława Jagiełły, Władysława III Warneńczyka, Kazimierza Jagiellończyka. Zbiory te liczą razem 11 432 skatalogowanych rękopisów. Inwentarze i katalogi dostępne są w wersji drukowanej lub elektronicznej w lektorium Archiwum.

Biblioteka Cyfrowa

Część naszych zbiorów jest dostępna w formie elektronicznej dzięki bibliotece cyfrowej Armarium.

Przejdź do Armarium

Udostępnianie

Korzystanie z naszych zbiorów jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora archiwum oraz uzgodnieniu terminu wizyty.

KONTAKT