Kraków

ul. Stolarska 12

12 423 16 13

wewn. 226

wtorki 14-19

środy 9-14

Author: Ireneusz Wysokiński

Zakończenie prac nad konserwacją i inwentaryzacją nowożytnych rękopisów bibliotecznych

Zakończyły się prowadzone od czerwca br. w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie prace w ramach projektu III etap konserwacji zachowawczej oraz przygotowanie i udostępnienie w internecie inwentarza […]
read more

Zakończenie prac nad konserwacją i inwentaryzacją średniowiecznych dokumentów pergaminowych

Zakończyły się prowadzone od początku sierpnia br. w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie prace w ramach projektu II etap konserwacji zachowawczej oraz przygotowanie i udostępnienie w Internecie pierwszej […]
read more

Konserwacja i inwentaryzacja średniowiecznych dokumentów pergaminowych

Od sierpnia br. w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie prowadzone są prace w ramach projektu II etap konserwacji zachowawczej oraz przygotowanie i udostępnienie w Internecie pierwszej części inwentarza elektronicznego […]
read more

Konserwacja i digitalizacja negatywów o. Adama Studzińskiego. Etap II

Trwają prace nad konserwacją i digitalizacją części kolekcji negatywów fotograficznych o. Adama Studzińskiego OP, przechowywanych w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Polska Prowincja […]
read more

Konserwacja unikatowej kolekcji negatywów fotograficznych Adama Studzińskiego OP. Etap I

Trwają prace nad konserwacją części unikatowej kolekcji negatywów fotograficznych o. Adama Studzińskiego OP, przechowywanych w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Na ten cel […]
read more